Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

Dangos Cynlluniau ar gyfer Datblygiad Arfaethedig ar dir ger Lansdowne House a William Ainge Court, Y Trallwm

Mae Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru, mewn partneriaeth gyda Mid Wales Property Ltd, yn rhoi cyfle i'r cyhoedd weld a rhoi sylwadau ar gynlluniau i ddatblygu 16 annedd newydd yn y Trallwng cyn cyflwyno cais cynllunio i'r awdurdod cynllunio lleol.

Mae'r datblygiad arfaethedig yn cynnwys dymchwel Lansdowne House ar Chapel Street er mwyn datblygu estyniad tair-llawer i William Ainge Court, gan greu 16 o fflatiau newydd. Mae'r datblygiad yn cynnwys adnewyddu ac gwneud newidiadau i fflatiau presennol y Gymdeithas ar William Ainge Court gan wella hygyrchedd ac effeithlonrwydd ynni'r fflatiau.

Mae hwn yn gyfle i roi sylwadau'n uniongyrchol ar y datblygiad arfaethedig cyn i'r Gymdeithas cwblhau a chyflwyno cynllun y datblygiad i'r awdurdod cynllunio lleol. Hoffai'r Gymdeithas glywed eich barn a bydd yn ystyried pob sylwadau cyn penderfynu ar y cynllun terfynol.

Dylai unrhyw un sy'n dymuno rhoi sylwadau ar y datblygiad arfaethedig ysgrifennu at:

Alan Southerby
Cnitho Mill
Llanfaredd
Powys
LD2 3UE

neu ebost: enquiries@alansoutherbyplanning.co.uk

erbyn 20 Rhagfyr 2018

 

Dogfennau Ar Gael I'w Lawrlwytho / Gweld