Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

Yn Eisiau - Aelodau'r Bwrdd Gwirfoddol

Cymerwch Ran a Gwneud Gwahaniaeth!

Mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn darparu cyngor ac addasiadau ar gyfer pobl hŷn ac anabl, gan eu helpu i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Ein Bwrdd sy'n penderfynu cyfeiriad ein sefydliad, gan ein galluogi i wella cartrefi a newid bywydau pobl leol.

Rydym yn edrych am bobl ymroddedig i ymuno â ni. Byddwch yn:

  • Cwrdd â phobl newydd sy'n gweithio i wella bywydau pobl eraill;
  • Ein helpu i arwain ein hasiantaeth, gyda nifer o brosiectau cyffrous;
  • Bod yn rhan o rwydwaith o asiantaethau, gan helpu pobl ar draws Cymru;
  • Datblygu eich sgiliau a rhwydweithiau proffesiynol.

Gwerthfawrogwn gyfraniadau gan bobl gydag amrywiaeth o wybodaeth a phrofiad.

I gael mwy o wybodaeth ar sut y gallwch helpu, cysylltwch â'n Swyddog Llywodraethiant, John Thornton, ar 01686 620538 neu e-bost jthornton@mid-walesha.co.uk.

Dyddiad cau ceisiadau: 24 Gorffennaf, 2019.