Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

Plant Ysgol Yn Mwynhau Ymweliad I Ddatblygiad Tai Newydd Yng Nghastell Caereinion

Fe wnaeth plant Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion fwynhau sgwrs ac ymweliad safle yn ddiweddar i'r cartrefi newydd sy'n cael ei datblygu yn y pentref.

Bydd y cartrefi fforddiadwy sy'n cael eu hadeiladu gan gymdeithas tai leol Tai Canolbarth Cymru a'r contractwr gan y Cynllun, Williams Homes Cyf o'r Bala yn darparu chwe chartref teulu dwy a thair ystafell wely effeithiol iawn o ran ynni fydd ar gael ar rent i bobl leol o'r hydref.

Yn ystod yr ymweliad clywodd y plant sgwrs gan gynrychiolwyr Williams Homes ar adeiladu a diogelwch safle a mwynhau ymweliad i'r safle sydd drws nesaf i'r ysgol.

Dywedodd Mr. Sean Clarke, Pennaeth Ysgol Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion: "Fe wnaeth ein plant fwynhau eu hymweliad i'r safle adeiladu yn fawr iawn a chlywed gwersi pwysig ar bwy sy'n gwneud beth ar safle a'r gofynion disgyblion. Fe wnaeth ein disgyblion Dosbarth 1 ei fwynhau gymaint fel eu bod wedi mynd â'r wybodaeth i'n hardal awyr agored gan drefnu pwy yw rheolwr y safle a phwy sydd yng ngofal pob maes o waith. Os oes unrhyw ddarpar weithwyr safle allan yna, mae Ysgol Castell yn awr yn ymrestru ar gyfer mis Medi. Cysylltwch â ni ar 01938 850275".

Meddai Mr. Alex Dawson, Rheolydd Datblygu Tai Canolbarth Cymru: "Mae Tai Canolbarth Cymru yn ymroddedig i gysylltu gyda a chefnogi'r cymunedau lleol y gweithredwn ynddynt ac felly roeddem yn falch iawn i gael cyfle i gynnwys yr ysgol leol yn y ffordd yma. Rydym yn falch o'r cartrefi sy'n cael eu datblygu yn y pentref fydd yn darparu tai ansawdd uchel a fforddiadwy ar gyfer pobl leol ond hefyd yn cefnogi swyddi a chyfleoedd lleol drwy gaffaeliad y cynllun.

Ychwanegodd: "Mae'r datblygiad ar dir y mae'r gymuned wedi nodi ers amser maith ei fod yn addas ar gyfer cartrefi fforddiadwy, mewn lleoliad gwledig, lle mae gwneud cynlluniau o'r fath yn realaeth yn her go iawn. Mae'r bartneriaeth gyda Williams Homes yn ffordd gadarnhaol iawn o ddelio gyda chyfleoedd o'r fath".

Dywedodd Mr Tony Hughes, Cyfarwyddydd Masnachol Williams Homes: "Rydym yn falch i'r plant fwynhau'r ymweliad a gobeithio y byddant wedi cael cipolwg da ar y diwydiant adeiladu. Wyddoch chi byth, efallai y bydd hyn wedi ysbrydoli rhai ohonynt i ddod yn ddatblygwyr i ni ar gyfer y dyfodol."

Gall rhai â hoffai fwy o wybodaeth neu gael eu hystyried ar gyfer y cartrefi newydd gysylltu â Tai Canolbarth Cymru ar 0300 111 3030 neu e-bost info@mid-walesha.co.uk.

Llun: Disgyblion yn Ysgol Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion gyda chynrychiolwyr Williams Homes Cyf a Roofus, masgot Tai Canolbarth Cymru.

Plant o'r ysgol yn yr ardal chwarae awyr agored