Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

Eiddo Sydd Ar Gael Ar Hyn O Bryd I'w Rhentu

Rhestrir isod eiddo sydd ar gael ar hyn o bryd i'w rhentu ym Mhowys. Darparwyd cyfeiriadau post llawn o fewn y pecynnau gwybodaeth.

Mae'r pecynnau hefyd yn cynnwys manylion llun, eiddo, gwasanaethau ychwanegol, rhent a thâl gwasanaeth, ynghyd ag unrhyw wybodaeth berthnasol arall. Dilynwch y dolenni isod i lawrlwytho neu weld y pecynnau gwybodaeth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhentu un o'r eiddo hyn, gwnewch yn siŵr eich bod chi:

  • Cofrestrwch â 'Chofrestr Tai Gyffredin' Cyngor Sir Powys ar 01597 287464
  • Hefyd, mynegi diddordeb i Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru ar 0300 111 3030

 

Eiddo sydd ar gael ar hyn o bryd

 

 

 

 

 

 

Wedi'i ddiweddaru ar 23 Mai 2019