Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

Dangos Cynlluniau ar gyfer Datblygiad Arfaethedig ar dir ger Maes-Y-Dderwen, Llanfyllin

Mae Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn rhoi cyfle i'r cyhoedd weld a rhoi sylwadau ar eu cynlluniau i ddatblygu 11 cartref newydd yn Llanfyllin ar ôl cyflwyno cais cynllunio i'r awdurdod cynllunio lleol.

Mae'r datblygiad arfaethedig wedi'i leoli i ddwyrain y dref ar dir ym mhen draw Maes y Dderwen ac mae'n cynnwys un ar deg o dai 2 a 3 ystafell wely ac un eiddo pedair ystafell wely. Gellir gweld y cynlluniau ar gyfer pob math o dŷ islaw neu yn swyddfa'r Gymdeithas yn y Drenewydd - ynghyd â chynllun y safle a gwybodaeth dechnegol atodol.

Mae cyfle i roi sylwadau yn uniongyrchol ar y datblygiad arfaethedig fel rhan o'r broses gynllunio lawn. Hoffai'r Gymdeithas glywed barn pobl a byddant yn ystyried pob sylwadau yn ystod y broses.

Dylai unrhyw un sy'n dymuno rhoi sylwadau ar y datblygiad arfaethedig cyn gynted ag y bo modd trwy ysgrifennu / e-bostio'r Swyddog Cynllunio yng Nghyngor Sir Powys, neu drwy ysgrifennu at:

Uwch Swyddog Datblygu
Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru
Tŷ Canol House
Ffordd Croesawdy
Y Drenewydd
Powys SY16 1AL

Neu drwy anfon e-bost at: development@mid-walesha.co.uk

 

Dogfennau Ar Gael I Weld / Lawrlwytho