Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cartrefi Newydd Effeithiol Iawn O Ran Ynni Ar Gyfer Y Trallwng

Mae Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn falch fod y cartrefi fforddiadwy newydd sy'n cael ei hadeiladu ar Stryd Brook yn y Trallwng yn mynd rhagddynt yn dda. Ar ôl ei orffen, caiff ei datblygiad ei alw yn Croft Court a disgwylir y bydd ar gael i'w ddefnyddio erbyn diwedd y flwyddyn.

Pan fydd wedi'i orffen, bydd y cynllun trawiadol yn darparu 17 fflat un a dwy ystafell wely dros bedwar llawr, a bydd tair o'r fflatiau wedi'u haddasu'n llawn ar gyfer cadair olwyn. Bydd y cyfan ar gael ar rent. Cynlluniwyd y fflatiau i fod y rhai mwyaf effeithiol o ran ynni i Tai Canolbarth Cymru eu datblygu erioed, gyda'r nod o sicrhau y caiff costau gwresogi a goleuo ei gadw'n isel iawn. Cyflawnir hyn drwy adeiladu i safon "PassivHaus" a defnyddio pŵer solar er budd ychwanegol yr holl breswylwyr.

Mae'r cwmni datblygu Mid-Wales Property Cyf yn seiliedig ym Mhowys ac mae'n ymroddedig i bolisi cyflogaeth lleol ac yn gweithio i gynnal cadwyn gyflenwi lleol gref fel rhan allweddol o'r rhaglen datblygu.

Datblygwyd y cynllun gyda chymorth £1.9 miliwn o gyllid o Raglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru, lle mae'r pwyslais ar ddatblygu adeiladu arloesol ac effeithiol iawn o ran ynni i ostwng costau ynni. Mae Tai Canolbarth Cymru yn falch i weithio mewn ffordd mor gadarnhaol gyda Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Sian Howells, Cyfarwyddydd Busnes Newydd Tai Canolbarth Cymru: "Mae'r Rhaglen Tai Arloesol yn gynllun cadarnhaol iawn ac yn un a groesewir gan Lywodraeth Cymru. Mae'n galluogi datblygu mwy o gartrefi ansawdd uchel a diddorol mewn amserlen fyrrach, ac yma yng Nghymdeithas Tai Canolbarth Cymru rydym yn awyddus i arwain syniadau newydd a darparu cartrefi fforddiadwy ansawdd uchel".

Gall y rhai a hoffai fwy o wybodaeth neu gael eu hystyried ar gyfer y cartrefi newydd gysylltu â Swyddog Dyrannu Tai Canolbarth Cymru ar 0300 111 3030 neu e-bost: info@mid-walesha.co.uk.

Capsiwn Llun: Ffotograff o'r awyr o'r cynnydd ar ddatblygiad tai Croft Court.

Llun: Dragon UAV