Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestr O Dai Fforddiadwy Newydd

Mae darpar berchnogion tai a thenantiaid ym Mhowys a Gogledd Cymru'n cael eu hannog i ymuno â chofrestr tai fforddiadwy newydd ar-lein i wella'r posibilrwydd o sicrhau cartrefi eu breuddwydion.

Lansiwyd cofrestr Tai Teg mewn partneriaeth rhwng cymdeithasau tai'r ardal, awdurdodau lleol a'r Awdurdod Parc Cenedlaethol i symleiddio'r ffordd y mae pobl yn gwneud cais am dŷ fforddiadwy.

Mae nifer o gynlluniau ar gael i'r rhai sydd mewn gwaith ac yn ennill rhwng £16,000 a £45,000, gyda rhai opsiynau i'r rhai sy'n ennill hyd at £60,000.

Grŵp Cynefin sy'n arwain y prosiect, ac mae'r partneriaid yn cynnwys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a saith awdurdod lleol gan gynnwys Powys.

Mae tŷ fforddiadwy'n cael ei gynnig am bris is na gwerth y farchnad, un ai i'w rentu neu brynu. Nid yw Tai Teg yn cynnwys tai cymdeithasol, a'r cyngor yw parhau i fynd ar drywydd y gofrestr tai cyngor yn yr ardal.

Defnyddir y gofrestr i roi sylwadau ar geisiadau cynllunio ac i gefnogi awdurdodau lleol a chymdeithasau tai i gynllunio ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol.

I wybod mwy ac i gofrestru diddordeb mewn cartref, ewch i www.taiteg.org.uk