Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

Tai Canolbarth Cymru Yn Dod Yn Berchennog Tai Fforddiadwy Ar Stad Maes Brenin, Rhaeadr Gwy

Mae Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn falch iawn i gyhoeddi ei bod yn berchennog cartrefi tai fforddiadwy ar stad Maes Brenin, Rhaeadr Gwy ar ôl eu prynu gan Tai Gwalia, sy'n rhan o grŵp Pobl.

Mae 59 cartref ar stad Maes Brenin a bydd y Gymdeithas yn gyfrifol am reoli 19 fflat a 20 tŷ, gyda'r 20 cartref arall wedi eu gwerthu yn flaenorol.

Mae Tai Gwalia yn hyderus y bydd Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn cynnig gwasanaeth ardderchog i breswylwyr yn y dyfodol, drwy ddarparu gwasanaeth rheoli tai mwy lleol gan fod pencadlys Tai Canolbarth Cymru a'r prif gontractwr cynnal a chadw wedi eu seilio'n lleol yn y Drenewydd. Er mai dim ond tair annedd sydd gan Tai Canolbarth Cymru yn Rhaeadr Gwy ar hyn o bryd, mae'n berchen 127 annedd arall o fewn deg milltir i'r dref. Mae'r Gymdeithas yn deall anghenion cymunedau gwledig, ar ôl darparu tai fforddiadwy ledled y Canolbarth am dros 40 mlynedd.

Dywedodd Jean O'Neill, Cyfarwyddydd Interim Gwasanaethau Cwsmeriaid Tai Canolbarth Cymru: "Rydym yn ymfalchïo bod yn Gymdeithas seiliedig yn y gymuned sy'n ddigon bach i fedru adnabod y rhan fwyaf o'n preswylwyr wrth eu henwau. Mae staff Tai Canolbarth Cymru wedi mwynhau cyfarfod â phreswylwyr Maes Brenin a gobeithiwn y byddwn cyn hir yn adnabod y preswylwyr yn bersonol. Edrychwn ymlaen at weithio ymhellach gyda'r gymuned i wella ansawdd bywyd i bawb sy'n gysylltiedig".