Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

Tai Canolbarth Cymru Ar Y Rhestr Fer Am Wobr Bwysig

Mae Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru wrth ei bodd i fod ar y rhestr fer am Wobr Tai Cymru CIH 2019 am arloesedd.

Mae Gwobrau Tai Cymru yn cydnabod ac yn dathlu creadigrwydd, angerdd ac arloesedd sefydliadau tai yng Nghymru ac unigolion ar draws y sector yng Nghymru. Mae Tai Canolbarth Cymru ar y rhestr fer ar gyfer y categori 'Syniadau Newydd ac Arloesi'.

Dewiswyd cynnig Tai Canolbarth Cymru am ei ddefnydd arloesol o dechnoleg ddeallus, uwch sy'n ei galluogi i gael gwybodaeth fel mae'n digwydd ar gyflwr ei chartrefi. Mae'r Gymdeithas yn peilota'r prosiect yn defnyddio technoleg Porth, sy'n rhoi data gwerthfawr ar dymheredd a lleithder ei chartrefi ar gyfnodau 30 munud drwy Rwydwaith Ardal Eang Pellter Hir (LoRaWAN) yn uniongyrchol i'w swyddfeydd yn y Drenewydd. Mae Porth y Gymdeithas wedi ei gofrestru ar The Things Network (TTN) - y gyntaf ym Mhowys.

Dywedodd Mr. Dean Marsh, Swyddog TGCh Tai Canolbarth Cymru: "Rwyf i ac Arweinydd y Tîm Tai Cymunedol wedi bod yn gweithio'n agos ar y prosiect. Rydym wrth ein bodd i fod ar y rhestr fer ar gyfer y wobr hon sy'n cydnabod ein defnydd o'r dechnoleg ddiweddaraf i wella'r gwasanaeth a ddarparwn a hefyd wella bywydau ein tenantiaid."

Cyhoeddir enwau'r enillwyr mewn seremoni yr wythnos hon yn ICC Cymru, Casnewydd. Pob lwc Tai Canolbarth Cymru.