Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

Tai Canolbarth Cymru Yn Ennill Gwobr RSPCA Cymru Am Yr Ail Flwyddyn

Roedd Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru, sydd â'i phencadlys yn y Drenewydd, yn falch iawn i dderbyn gwobr Pawprints yn seremoni Wobrwyo RSPCA Cymru yng Nghaerdydd yn ddiweddar.

Mae Gwobrau Pawprints yn cydnabod llwyddiant sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus am eu gwasanaethau cŵn strae, cynllunio wrth gefn, polisi tai, trwyddedu gweithgaredd anifeiliaid a lles anifeiliaid mewn cenelau. Caiff y gwobrau eu rhannu yn bum categori Pawprint a ddyfernir i safon efydd, arian neu aur.

Derbyniodd Tîm Tai Cymunedol Tai Canolbarth Cymru wobr efydd Ôl-troed Tai y llynedd am gyflwyno polisi ar anifeiliaid anwes sy'n rhoi ystyriaeth lawn i lesiant yr anifail, yn cynnwys addasrwydd yr adeilad ar gyfer yr anifail, gyda phroses glir i breswylwyr ei dilyn, sy'n ffurfio rhan o'u cytundeb preswyliaeth. Mae'r cyngor ac arweiniad, a gafodd hefyd ei gynhyrchu gan y tîm, wedi dilyn canllawiau arfer da y RSPCA. Eleni derbyniodd y Gymdeithas wobr arian Ôl-troed Tai. Roedd hyn yn adeiladu ar waith sylfaen y llynedd ond yn ychwanegol mae'r Gymdeithas yn rhoi cyngor ar ofal anifeiliaid anwes, hyrwyddo dulliau adnabod parhaol a dirywio anifeiliaid, cadw cofrestr anifeiliaid anwes ac ymateb cymesur i fathau o gŵn a gaiff eu gwahardd.

Dywedodd Jean O'Neill, Cyfarwyddydd Interim Gwasanaethau Cwsmeriaid Tai Canolbarth Cymru , "Rwyf wrth fy modd i dderbyn y wobr arian yma ar ran y tîm, fel cydnabyddiaeth o'r gwaith caled a fu. Mae Tai Canolbarth Cymru yn dal i sicrhau cydbwysedd rhwng y pleser y gall bod yn berchennog anifail ei roi â'r niwsans posibl y gall perchnogaeth anghyfrifol ei achosi."

Cefnogir y gwobrau gan Lywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Sefydliad Siartredig Safonau Masnachu a Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd.

Dywedodd Lewis Clark, cynghorydd materion cyhoeddus RSPCA: "Am ddeuddeg mlynedd, mae cynllun Pawprints wedi dathlu cyrff cyhoeddus sy'n mynd yr ail filltir ar gyfer lles anifeiliaid - ond mae 2019 wedi torri pob record.

"Ym mhob rhan o Gymru, mae cyrff cyhoeddus yn rhoi cymaint o ymdrech tu ôl i'r llenni i wella canlyniadau lleol lles anifeiliaid - ond ni chaiff yr ymdrechion hyn eu dathlu hanner ddigon. Mae Pawprints yn falch i godi ymwybyddiaeth o'r llwyddiannau hyn.

"Er yr hinsawdd economaidd anodd, mae'n wych bod y sector cyhoeddus yng Nghymru wedi gwneud digon i sicrhau'r flwyddyn orau eto ar gyfer y cynllun lles anifeiliaid hwn, sydd wedi hen ennill ei blwyf."

Mae mwy o wybodaeth ar gynllun Pawprints ar gael ar-lein. Os dymunwch helpu'r RPSCA, gallwch gyfrannu ar-lein.

Llun: o'r chwith i'r dde: Chris Sherwood, Prif Weithredydd RSPCA, Jean O'Neill, Cyfarwyddydd Interim Gwasanaethau Cwsmeriaid Tai Canolbarth Cymru a Martyn Hubbard, Goruchwyliwr RSPCA Cymru a'r West Midlands.