Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

Tai Canolbarth Cymru Yn Arwain Y Ffordd Gyda Thechnoleg Arloesol IoT

Mae Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru sydd â'i bencadlys yn y Drenewydd yn arwain y ffordd fel y sefydliad cyntaf ym Mhowys i ddefnyddio uwch dechnoleg ddeallus IoT sy'n ei galluogi i gael gwybodaeth fel mae'n digwydd ar gyflwr ei hanheddau.

Mae Tai Canolbarth Cymru yn peilota'r prosiect yn defnyddio technoleg arloesol Porth sy'n rhoi gwybodaeth werthfawr ar dymheredd a lleithder ei hanheddau ar gyfnodau 30 munud drwy rwydwaith ardal eang ystod hir (LoRaWAN) yn uniongyrchol i'w swyddfeydd yn y Drenewydd. Mae Porth y Gymdeithas wedi cofrestru ar The Things Network (TTN) - y cyntaf ym Mhowys.

Dywedodd Dean Marsh, Swyddog TGCh Tai Canolbarth Cymru: "Fe wnaethom gyntaf edrych ar y dechnoleg ddiweddaraf yma ar ôl dysgu am ei llwyddiant yn Berlin. Mae Tai Canolbarth Cymru wrthi'n peilota'r system gyda synwyryddion tymheredd a lleithder mewn nifer ddethol o'n hanheddau ym mhob rhan o'r Canolbarth. Ein nod hirdymor yw y bydd y dechnoleg yma'n rhoi gwybodaeth ar nifer fawr o'n 1,700 o anheddau yn uniongyrchol yn ein swyddfeydd yn cynnwys boeleri, larymau mwg, carbon monocsid a chanfod dŵr yn gollwng".

Ychwanegodd Mr. Ernie Capener, Swyddog Tai Cymunedol Tai Canolbarth Cymru: "Bydd canfod gwallau, megis problemau gwresogi neu rai sydd mewn risg o gyddwysiad neu dân, yn gynnar yn golygu gwell gwasanaeth i'n tenantiaid fel y gallwn ymyrryd yn gynharach i atal y broblem rhag gwaethygu. Bydd hyn hefyd yn gostwng costau gwaith trwsio drwy ddileu'r angen am ymweliadau rheolaidd i'r annedd i darganfod gwallau posibl. Bydd ein tenantiaid oedrannus a bregus hefyd yn cael tawelwch meddwl bod eu cartref yn cael ei fonitro'n rheolaidd a bod eu larymau mwg yn gweithio'n iawn."