Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

Tai Canolbarth Cymru Yn Gweu Ar Gyfer Preswylwyr Plas Cae Crwn, Y Drenewydd

Yn dilyn llwyddiant Diwrnod Prosiect Cymunedol Grŵp Tai Canolbarth Cymru y llynedd, bu staff Tai Canolbarth Cymru, Gofal a Thrwsio ym Mhowys a Chanolfan Argyfwng Teulu Sir Fynwy yn gweu unwaith eto i wneud blancedi bach er budd y gymuned leol.

Roedd cynrychiolwyr Tai Canolbarth Cymru a Chanolfan Argyfwng Teulu Sir Drefaldwyn yn falch iawn i gyflwyno eu blancedi glin a wnaethpwyd yn unigol â llaw i rai o breswylwyr cartref gofal preswyl Plas Cae Crwyn ychydig cyn y Nadolig.

Dywedodd Juliet Still, Cymhorthydd Gwasanaethau Corfforaethol ac arweinydd prosiect Tai Canolbarth Cymru: "Cafodd y syniad ei awgrymu gyntaf gan staff fel rhan o ddiwrnod prosiect cymunedol y grŵp. Fe wnaeth y diwrnod ein hysbrydoli i weu sgwariau yn ein hamser hamdden y gellid wedyn eu gwnïo ynghyd i wneud blancedi glin bach defnyddiol. Bu'r prosiect yn ymdrech tîm wych gan bawb ohonom, dysgu sgiliau newydd a mwynhau ymdeimlad o gyflawni. Rydym yn wirioneddol falch fod y blancedi wedi cael cartref mor dda."

Nid yw'r her gweu yn dod i ben yma gyda staff yn parhau i wneud yn barod ar gyfer tymor y gwanwyn.

Capsiwn Ffotograff (O'r chwith i'r dde) Fleur Frantz-Morgans, Canolfan Argyfwng Teulu Sir Drefaldwyn, Lucille Thomas, Margaret Crompton, William Lewis a Gladys Brown preswylwyr Plas Cae Crwn, cefn – Juliet Still, Tai Canolbarth Cymru.