Gall y Tîm Rheoli Incwm eich helpu i ddewis y ffordd orau i chi dalu eich rhent neu ddyledion tenantiaeth arall.

Os ydych yn cael anhawster yn talu gallwn helpu os ydych angen gwneud cais am fudd-daliadau, neu ganfod y ffordd orau i ddal i fyny gyda'ch taliadau.

Colli Taliadau

Mae'r rhan fwyaf o denantiaid yn talu eu rhent ar amser, fodd bynnag gall anawsterau ddigwydd weithiau.

Felly os ydych angen siarad gyda ni neu os na allwch wneud taliad, gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda drwy anfon e-bost at incomemanagementteam@mid-walesha.co.uk neu ffonio 0300 111 3030.  

Sut y gallwn helpu

  • Efallai y gallwn helpu drwy gytuno ar gynllun talu i ddal i fyny gyda thaliad a gollwyd
  • Cyngor ar sut i wneud cais am Fudd-dal Tai a help i lenwi ffurflenni
  • Cyngor ar fudd-daliadau eraill a all fod ar gael i gynyddu eich incwm

Os nad ydych yn talu eich rhent

Gallech golli eich cartref os nad ydych yn talu eich rhent. Gwnawn ein gorau glas i'ch helpu os ydych mewn anawsterau ariannol, ond mae'n rhaid talu eich ôl-ddyledion rent. Os nad ydych yn talu eich rhent ac yn cadw at y cytundebau a wnaed, bydd angen i'r Gymdeithas gymryd achos llys i ailfeddiannu eich cartref.

Rydym yn dibynnu ar i chi i dalu eich rhent yn rheolaidd. Yn yr un modd ag unrhyw fusnes arall, rydym angen i arian ddod i mewn fel y gallwn barhau i weithredu. Yn bwysicach, mae talu eich rhent ar amser yn golygu y gallwn ddal ati i reoli a chynnal eich cartref i'r safon uchel y mae gennych hawl i'w ddisgwyl gennym.

Y Tîm Rheoli Incwm yw:

Moira Hurley

Arweinydd Tîm Rheoli Incwm

Jemma Jervis

Swyddog Rheoli Incwm

Alison Laird

Swyddog Rheoli Incwm

 

 

Mark Woodhouse

Cynghorydd Budd-daliadau