Y tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chymorth yw'r pwynt cyswllt cyntaf i gwsmeriaid, gan eich helpu gyda'r holl ymholiadau sydd gennych am eich tenantiaeth a'ch cartref. Nhw yw'r tîm cyntaf y byddwch yn siarad â nhw ar y ffôn ac sy'n eich cyfarch pan ddewch i'r swyddfa.

Mae'r tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid yn anelu i ateb a datrys y cwestiynau neu broblemau sydd gennych ar y cyswllt cyntaf, ond weithiau bydd angen eich trosglwyddo i'n timau arbenigol neu i rywun eich ffonio'n ôl ar amser cyfleus.

Mae Gwasanaethau Cwsmeriaid yn gyfrifol am:

 • Ateb a delio gyda phob galwad ffôn a wneir i'r ganolfan alwadau
 • Cyfarch ymwelwyr i'r swyddfa a hysbysu staff am eich ymweliad
 • Derbyn taliadau dros y ffôn neu'n bersonol yn ein swyddfa
 • Ateb ymholiadau am atgyweirio, eu cofnodi a threfnu i gontractwyr ymweld â'ch cartref
 • Trin ein rhestri aros a dyrannu cartrefi i denantiaid newydd
 • Cysylltu ag ymgeiswyr a fu'n llwyddiannus a thrafod symud i gartref newydd
 • Cydlynu gyda'r tîm Cynnal a Chadw Ymatebol i sicrhau y caiff cartrefi eu gwag eu paratoi ar gyfer y tenantiaid nesaf cyn gynted ag sy'n bosibl
 • Trin disgwyliadau ymgeiswyr sy'n edrych am gartref newydd a chynnig yr help a'r cyngor gorau sydd ar gael
 • Sicrhau fod tenantiaid yn gadael y cartref mewn cyflwr derbyniol pan benderfynant adael
 • Trefnu apwyntiadau i'n staff gasglu agoriadau/allweddi ar ddiwedd tenantiaeth
 • Gweithio mewn partneriaeth gyda Chynghorau lleol i sicrhau fod tai ansawdd da a fforddiadwy ar gyfer pobl mewn angen.

 Y Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid yw:

Hannah Jones Georgina Fletcher Judith Wareing
Arweinydd Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid
     
June Evans Megan Watkin  
Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid