Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

Tai Ar Osod Yng Nghastell Caereinion

Ydych chi, neu rywun yr ydych yn ei adnabod, yn edrych am dŷ ar rent fforddiadwy ym mhentref hardd Castell Caereinion?

Dewch i gwrdd â swyddogion o Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru a chael gwybodaeth am y datblygiad newydd cyffrous yn Swallows Court.

Galwch heibio rhwng 4pm - 6pm ar 17 Gorffennaf 2019 yng Nghanolfan Gymunedol Castell Caereinion

Ar ôl ei gwblhau, bydd y datblygiad yn cynnwys 4 tŷ 2 ystafell wely a 2 dŷ 3 ystafell wely ar rent gan Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru.

Os na fedrwch ddod ar y dyddiad uchod, gallwch ein ffonio ar 0300 111 30930 a siarad gyda Christine, ein swyddog dyrannu neu anfon e-bost ati yn ceast@mid-walesha.co.uk.