Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

Tai Canolbarth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i gynnal Gwiriadau Diogelwch Tân Cartrefi

Mae swyddogion Cynnal a Chadw a Thai o Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru wedi cwblhau hyfforddiant a chwrs asesu Gwiriad Diogelwch Tân Cartrefi i'w galluogi i gynnal gwiriadau diogelwch tân ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Roedd yr hyfforddiant yn cynnwys hyfforddiant mewn ystafell ddosbarth a gwaith ymarferol ar y safle dros 2 ddiwrnod i alluogi'r swyddogion i adnabod risgiau tân a chynghori tenantiaid ar ddiogelwch cartrefi.

Yn dilyn yr hyfforddiant gallodd y Swyddogion Tân a Chynnal a Chadw roi cyngor ar goginio'n ddiogel, cyfarpar trydanol, defnyddio canhwyllau, trefn amser gwely a chynorthwyo tenantiaid i greu cynlluniau dianc.

Bydd yr hyfforddiant yn rhoi safon uwch o ddiogelwch tân ar gyfer tenantiaid Tai Canolbarth Cymru a'i gwneud yn bosibl cael mynediad i gyngor ac offer diogelwch ychwanegol gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru fel sefydliad partner.

Llun o 2 swyddog yn derbyn eu tystysgrif ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus.