Manylion Cyswllt

Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru
Tŷ Canol
Ffordd Croesawdy
Y Drenewydd
Powys
SY16 1AL

Mae'r Dderbynfa ar agor bob dydd
8:00AM - 5:00PM
(Llun - Gwener)

Ffôn: 0300 111 3030
Ffacs: 0300 111 3031
SMS: 07860 055038
E-bost: info@mid-walesha.co.uk

Twitter@midwaleshousing

Facebook: www.facebook.com/groups/MidWalesHousing/

Oriau agor canolfan alwadau ffôn
8:00AM - 3:00PM (Llun)
8:00AM - 5:00PM (Mawrth - Gwener)

Cyswllt Argyfwng Tu Allan i Oriau (Gyda'r Nos, Penwythnosau a Gwyliau Banc)

Trosglwyddo i wasanaeth desg gymorth 

Ffôn: 0300 111 3030

Ffurflen Ymholiadau

Os ydych yn Denant presennol, ewch i'r adran Gwasanaethau Tenantiaid ar y wefan yma os gwelwch yn dda, lle mae amrywiaeth o Wasanaethau Tenantiaid ar-lein ar gael i chi, yn cynnwys rhai ffurflenni penodol "Cysylltu â Ni".

Yn lle hynny, gallech ddefnyddio'r ffurflen islaw i wneud ymholiad neu gysylltu â ni drwy lenwi'r blychau fel y dangosir, a chyflwyno'r botwm Anfon pan fyddwch wedi gorffen. Gallwch ddefnyddio'r ffurflen i ofyn am wybodaeth benodol, anfon negeseuon yn canmol, cwynion neu sylwadau cyffredinol.

Er cyfleuster, gallwch hefyd anfon neges destun SMS o'ch ffôn symudol ar unrhyw bwnc perthnasol. Gofynnir i chi wneud yn siŵr eich bod yn cynnwys eich enw a'ch cyfeiriad yn y neges destun fel y byddwn yn gwybod gan bwy y mae.

Caiff pob neges eu trosglwyddo i'r adran berthnasol a'u trin cyn gynted ag sy'n bosibl.

Gwybodaeth amdanoch chi
(main)
Eich neges
Iaith ymateb
CAPTCHA
Mae’r cwestiwn yma er mwyn profi os ydych yn berson go iawn ai peidio ac atal anfon negeseuon spam awtomatig.