Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

EOM (Electrical Contractors) Cyf. yn ymuno â Grŵp Tai Canolbarth Cymru

Mae Tai Canolbarth Cymru yn falch i gyhoeddi y bydd EOM (Electrical Contractors) Cyf. yn ymuno â Grŵp Tai Canolbarth Cymru.

Fel rhan o'r trefniant bydd Tai Canolbarth Cymru yn cymryd 100% o gyfranddaliadau EOM, gan eu gwneud yn rhan o gwmnïau Grŵp Tai Canolbarth Cymru ond yn gweithredu ar hyd braich. Bydd EOM yn parhau'n gwmni masnachu annibynnol, gyda'r gallu i gynnig ystod eang o wasanaethau megis contractio trydanol, gwaith data, nenfydau crog, archwilio a phrofion, larymau tân a gwaith goleuadau argyfwng. Byddant hefyd yn parhau i ddarparu gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw ansawdd uchel i'r sector cyhoeddus a hefyd dai preifat.

Dywedodd Shane Perkins, Prif Weithredydd Tai Canolbarth Cymru: "Buom yn gweithio gyda EOM am fwy na 23 mlynedd. Yn ogystal â bod yn un o'r contractwyr trydanol mwyaf yn y Canolbarth, mae EOM wedi tyfu'n sylweddol fel contractwyr gwasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw. Dros y cyfnod hwnnw, cawsom adborth ardderchog gan ein tenantiaid a lesddeiliaid ar draws Powys a Gogledd Ceredigion am y gwasanaeth y mae EOM yn ei ddarparu.

Drwy weithio gyda EOM yn y ffordd hon, gall Tai Canolbarth Cymru barhau i ddarparu gwasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw ansawdd uchel i denantiaid. Bydd hefyd yn cefnogi EOM fel y gall ehangu ei fusnes ymhellach, gwneud mwy o waith o bob math a galluogi cyflogi mwy o brentisiaid a chrefftwyr lleol, sydd i gyd yn cyfrannu at economi lleol cryfach".

Dywedodd Sharron Morris o EOM (Electrical Contractors) Cyf: "Mae Tai Canolbarth Cymru ac EOM (Electrical Contractors) Cyf yn edrych ymlaen at gydweithio'n agosach a rydym yn hyderus y bydd y trefniant hwn yn adeiladu ar y berthynas dda sydd eisoes yn bodoli rhyngom ni a bydd o fudd yn yr un modd i gwsmeriaid."

Er bod EOM yn gwneud llawer o waith ar gyfer Tai Canolbarth Cymru, bydd y Gymdeithas yn parhau i weithio gyda chontractwyr a chyflenwyr lleol eraill, fydd yn parhau i ddarparu gwasanaethau i tenantiaid. Yn yr un modd, ni fydd y bartneriaeth yn effeithio ar unrhyw rai o gwsmeriaid neu gyflenwyr/contractwyr presennol EOM ac ni fydd unrhyw ymyriad ar y gwasanaethau y mae EOM yn eu darparu.

Capsiwn Llun (O'r chwith i'r dde): Ms. Olivia Morris, Dirprwy Gadeirydd Grŵp Tai Canolbarth Cymru, Mr Charles Brotherton, Ysgrifennydd Cwmni Grŵp Tai Canolbarth Cymru, Mr. Gareth Jones, Uwch Reolwr Safle yn EOM, Mr. Graham Jones, Uwch Reolwr Maes yn EOM, Ms Sharron Morris, Rheolwr Gweithredol yn EOM, Mr. Shane Perkins, Prif Weithredwr Grŵp Tai Canolbarth Cymru a Mr. Peter Swanson, Cadeirydd Grŵp Tai Canolbarth Cymru.