Croeso i'r fersiwn ar-lein y Llawlyfr Preswylwyr

Mae'r llawlyfr hwn yn rhoi'r wybodaeth bwysig rydych ei hangen am eich cartref a'r gwasanaethau y gallwch eu disgwyl gennym. Gobeithiwn y bydd hyn yn eich helpu i fanteisio i'r eithaf ar eich tenantiaeth ac y byddwch yn mwynhau byw yn eich cartref newydd.

Fodd bynnag, os byddwch angen mwy o wybodaeth am unrhyw beth i'w wneud gyda'ch cartref, neu os oes rhywbeth nad ydych yn glir amdano, cysylltwch â ni a byddwn yn hapus iawn i helpu.