Mae Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn falch i gymryd rhan yng nghynllun Rhentu i Brynu Llywodraeth Cymru ar gyfer Powys.

Os nad ydych wedi cynilo digon o flaendal i allu prynu eich cartref eich hunan, gallai Rhentu i Berchnogi – Cymru, sef cynllun sy'n cael cymorth gan Lywodraeth Cymru, roi help llaw ichi brynu tŷ am y tro cyntaf. Ar y naill law, mae'r cynllun yn eich galluogi i dalu rhent ar lefel y farchnad am eiddo newydd ei adeiladu ac, ar y llaw arall, mae'n rhoi cyfle ichi gynilo blaendal i fedru prynu'r eiddo.

Mae gwybodaeth ddefnyddiol ar y cynllun ar gael islaw yn cynnwys Canllawiau i Brynwyr a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Gwyliwch ein fideo o'r awyr o'r datblygiad trawiadol yn Clos Gungrog, Y Trallwng, sy'n cynnwys eiddo 'Rhentu i Brynu'.

Bydd manylion hefyd yn ymddangos ar y dudalen hon pan fydd datblygiadau neu gynlluniau newydd yn cynnwys eiddo sydd ar gael fel 'Rhentu i Brynu'.