Rhestrir isod eiddo sydd ar gael ar hyn o bryd i'w rhentu ym Mhowys. Darparwyd cyfeiriadau post llawn o fewn y pecynnau gwybodaeth.

Mae'r pecynnau hefyd yn cynnwys manylion llun, eiddo, gwasanaethau ychwanegol, rhent a thâl gwasanaeth, ynghyd ag unrhyw wybodaeth berthnasol arall. Dilynwch y dolenni isod i lawrlwytho neu weld y pecynnau gwybodaeth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhentu un o'r eiddo hyn, gwnewch yn siŵr eich bod chi:

  1. Cofrestrwch â 'Chofrestr Tai Gyffredin' Cyngor Sir Powys ar 01597 287464
  2. Hefyd, mynegi diddordeb i Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru ar 0300 111 3030

 

Eiddo Sydd Ar Gael Ar Unwaith     (Diweddarwyd 18 Gorffennaf 2019)