Croeso i adran Cwestiynau Cyffredin (FAQ) y wefan.

Dyma lle byddwch chi'n dod o hyd i lawer o'r atebion i bryderon a chwestiynau cyffredin. Mae'r dudalen Cwestiynau Cyffredin yn bwynt cyswllt cyntaf gwych gyda ni pan rydych chi'n chwilio am atebion cyn i chi estyn allan atom ni'n uniongyrchol.

Fodd bynnag, pe bai angen mwy o wybodaeth arnoch am unrhyw beth sy'n ymwneud â'ch cartref, tenantiaeth neu os oes rhywbeth nad ydych yn glir yn ei gylch, cysylltwch â ni a byddwn ond yn rhy hapus i helpu.