Ar gyfer i Gymdeithasau Tai gyrchu Grant Tai Cymdeithasol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, mae’n rhaid i’r anheddau hynny gyrraedd y gofynion a restrir islaw. Dylid cadw mewn cof er mai dyma’r fersiynau mwyaf cyfredol o’r gofynion hyn, bydd Llywodraeth y Cynulliad o bryd i’w gilydd yn eu haddasu a’u diwygio.

Byddwn yn gwneud yn siwr fod yr wybodaeth ddiweddaraf gennym ar gael yn yr adran yma: