Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

Wyddech Chi Y Gallwch Gael Mynediad I’ch Manylion Cyfrif Ar-lein?

Mae Tai Canolbarth Cymru wedi datblygu gwasanaeth ar-lein FyNghyfrif i breswylwyr gael mynediad uniongyrchol i wybodaeth am eu cyfrifon rhent, gwaith trwsio, cyfathrebu, manylion cyswllt a dewisiadau unrhyw amser o'r dydd neu'r nos.

Yn ogystal â hyn, mae gan FyNghyfrif adnodd sgwrs fyw yn ystod oriau swyddfa gyda'n Cynghorwyr Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Edrychwch ar y fideo byr yma sy'n esbonio manteision niferus FyNghyfrif a pha mor rhwydd yw cofrestru.

Gweld Fideo Byr Fy Nghyfrif

 

Peidiwch oedi, cofrestrwch heddiw:   https://myaccount.mid-walesha.co.uk

Mynediad I Fanylion Cyfrif Cyfriflenni Rhent A Thalu Rhent
Gweld A Gwneud Cais Am Atgyweiriadau A Monitro Cynnydd
Mynediad Gyda Unrhyw Fath O Ddyfais Gyfrifiadurl
Popeth Rydych Ei Angen Mewn Un Lle