Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

Lansio Adroddiad Blynyddol Yn Y CCB

Roedd Shane Perkins, Prif Weithredydd yn falch i lansio Adroddiad Blynyddol 2019 Tai Canolbarth Cymru yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd ar 4 Medi.

Edrychwch ar ein stori yma:    Gweld Adroddiad Blynyddol 2019

Mae Adroddiad blynyddol eleni yn cynnwys adran ar:

  • Trosolwg o'r Gymdeithas
  • Gofal a Thrwsio ym Mhowys (yn cynnwys straeon achos)
  • EOM
  • Ymgysylltu gyda'n cymuned
  • Sut y gwnaethom berfformio
  • Perfformiad ariannol
  • Gwella ein cartrefi
  • Gwasanaethau i Breswylwyr
  • Gweithio i'r Gymdeithas