Sefydlwyd Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn 1975 ac mae ganddi dros 1700 o gartrefi ledled Powys a Cheredigion yn ogystal ag ychydig o gartrefi yn Swydd Amwythig.

Gan weithredu o'i swyddfa yn y Drenewydd, mae Tai Canolbarth Cymru yn darparu cartrefi ar rent ar gost fforddiadwy. Mae ei chleientiaid yn amrywio o deuluoedd, pobl sengl o bob oedran a'r henoed, i bobl sydd angen gofal a chymorth un ai'n achlysurol neu'n llawn-amser.